Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

 

wspieranie rodziny i piecza zastepcza

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Cele i zasady działań określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".

4.  Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

W celu uzyskania wyżej opisanego wsparcia należy zgłosić się do Pracownika socjalnego lub Kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Jeżeli z analizy sytuacji rodziny, przeprowadzonej przez pracownika socjalnego, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, do rodziny kieruje się asystenta rodziny. Jego zadania szczegółowo określa art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny.

Informacje

Liczba wyświetleń: 61
Utworzono dnia: 11.12.2018
Dokument wprowadził:
Agnieszka Ziemak
Dokument opublikował:
Agnieszka Ziemak
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

Historia publikacji

  • 03.12.2019 13:52, Anita Ukleja
    Edycja strony: wspieranie rodziny i piecza zastepcza
  • 11.12.2018 11:08, Anita Ukleja
    Dodanie strony: wspieranie rodziny i piecza zastepcza

BIP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice
tel. 91 5640 129

NIP 854-225-92-47
Regon: 000-536189-00024