Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

 

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości ( art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej),

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracują na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust.2 ustawy o pomocy społecznej),

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zamierzających zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach  odpowiadających godności człowieka ( art. 3 ust.1 ustawy o pomocy społecznej),

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom  trudnych życiowo, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz  ich integracji ze środowiskiem (art. 3 ust.2 ustawy o pomocy społecznej),

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy (art.3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej),

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej (art.3 ust.4 ustawy o pomocy społecznej),

 Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art.4 ustawy o pomocy społecznej).

Jakie są kryteria dochodowe warunkujące udzielenie pomocy?

- osoba w rodzinie 528 zł.

- osoba samotnie gospodarująca 701 zł.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 10
Utworzono dnia: 03.12.2019
Dokument wprowadził:
Anita Ukleja
Dokument opublikował:
Anita Ukleja
Dokument wytworzył:
Anita Ukleja
Wytworzono:
03.12.2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Historia publikacji

  • 03.12.2019 12:32, Anita Ukleja
    Edycja strony: Informacje ogólne
  • 03.12.2019 12:19, Anita Ukleja
    Dodanie strony: Informacje ogólne

BIP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice
tel. 91 5640 129

NIP 854-225-92-47
Regon: 000-536189-00024